• Quy Trình Sản xuất Bộ Đèn Pháo Hoa, Đèn Pháo Bông

  Sau khi khaỏ sát và lấy thông tin từ quý khách hàng đồng thời kết hợp tư vấn để nắm bắt nhu cầu thực tế sử dụng của quý khách hàng các kỹ sư VINA Lite

  lên kế hoach lập trình chạy theo ý kiến đã được thông qua giữa vnl và khách hàng. Sau bước đâu tiên tiếp theo các công nhân kỹ thuật thiết kế và lắp ráp khung sườn để tạo hình dạng cho bộ đèn pháo hoa, bộ đèn pháo bông.

  den-phao-hoa 2017

  Để đảm bảo mỹ thuật thiết kế các sản phẩm được chạy giải lập trên máy tính trước sau đó mới cho sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt. Quy trình từ khi lấy ý tưởng đến khi sản xuất thành phẩm mất thời gian từ 15 đên 30 ngày tùy theo sản phẩm và số lượng cụ thể.

  Nếu đây là ý tưởng bộ đèn pháo hoa của bạn hãy liên hệ với chúng tôi

  Đèn-Pháo-Hoa 2017

   

   

  Hãy để lại số điện thoại nếu bạn thật sự quan tâm về sản phẩm hoặc bạn vui lòng gọi số: 0918 366 324 để được tư vấn và phục vụ.

  Chúng tôi công ty chuyên thiết kế và sản xuất trụ đèn sắt mạ nhúng kẽm nóng, đèn pháo bông, pháo hoa, lan can cầu, bulong móng, đà chống, ván khuôn, hộ lan giao thông, cổng chào và giàn băng đường, cùng các sản phẩm kết cấu sát thép liên quan

  Ngày đăng: 15-08-2017 1,910 lượt xem
"