Trụ Đa Giác Giàn Đèn Nâng Hạ

Trụ đa giác giàn đèn nâng hạ là trụ chuyên dùng cho các công trình có yêu cầu độ chiếu sáng trên khuôn viên rộng lớn như công viên bến cảng, sân bay, sân vận động. Trụ đa giác giàn đèn nâng hạ có tác dụng vô cùng to lớn trong việc chiếu sáng cho mỗi công trình. với công dụng của trụ đa giác giàn đèn nâng hạ thì rất thuận tiện trong việc bảo dưỡng bảo hành bộ đèn chiếu sáng trên giàn đèn mỗi khi có sự cố hỏng học, chập cháy bộ đèn chiếu sáng. khách hàng có thể dụng hệ thống nâng hạ giàn đèn để hạ bộ đèn chiếu sáng xuống và thay thế ngay tại chân đèn., nó khác phục triệt để các vấn đề của trụ truyền thống khi chưa có giàn đèn nâng hạ hay trụ giàn đèn cố định. VINA Lite đang sản xuất và cung cấp ra thị trường các trụ đa giác giàn đèn nâng hạ sau; Trụ đa giác giàn đèn nâng hạ 20m trụ đa giác giàn đèn nâng hạ 25m trụ đa giác giàn đèn nâng hạ 30m trụ đa giác giàn đèn nâng hạ 35m và các trụ đa giác giàn đèn cố định tùy theo thiết kế của khách hàng.

"