Buloong Móng

bulong móng hay còn gọi Bulong neo là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, gắn chặt vào xi măng. VINA LiTe chuyên sản xuất bulong móng theo bản vẽ và yêu cầu của khách hàng. Bulong móng có nhiều loại cấp độ bền khác nhau tùy theo hồ sơ thiết kế của mỗi công trình mà lựa chọn bulong móng có cấp bền tương ứng..

"