sản xuất cổng chào

Cổng chào là cữa ngõ đi vào thành phố của một tỉnh, thành phố, địa phương... đồng thời là điểm trang hoàng thể hiện bộ mặt thông điệp... của mỗi địa phương đó. Nên thiết kế cổng chào làm sao để đẹp, bắt mắt và mang được thông điệp mà mỗi địa phương khi lên phương án thiết kế đều đau đáu thực hiện

"